USDA


18 dez 2018
Soja


13 jul 2018
Soja

13 jun 2018
Soja

07 ago 2017
União Europeia

27 jun 2017
Outros países

13 jan 2017
Soja


13 set 2016
Soja

24 ago 2016
Argentina

22 jul 2016
União Europeia